Räv-1 Havsörn 1 Fiskgjuse 10 Havsörn 2 Fiskgjuse 13 Fiskgjuse 14Fiskgjuse 11Fiskgjuse 12Fiskgjuse 9FiskgjuseFiskgjuse 6Fiskgjuse 4Fiskgjuse 7Fiskgjuse 8Fiskgjuse 3Fiskgjuse 15Skrattmås 1