Strandskata (Haematopus ostralegus)

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)

Mindre strandpipare (Charadrius dubius)

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

Mindre strandpipare (Charadrius dubius)

Mindre strandpipare (Charadrius dubius)

Mindre strandpipare (Charadrius dubius)

Mindre strandpipare (Charadrius dubius)